Groepslessen

Zes dagen in de week, van maandag tot zaterdag, worden er op de manege groepslessen gegeven aan ruiters van verschillende leeftijden. Wij geven groepslessen aan ruiters vanaf 8 jaar. Ook hanteren wij in verband met het welzijn van onze paarden een gewichtslimiet van 90 kilo. Klik hier voor de huidige Lestijden.

 

Privélessen

Helaas bieden wij op dit moment even geen privélessen aan. Privélessen worden uitzonderlijk aan ruiters met ervaring gegeven die op een andere manege rijden maar interesse hebben om naar ons over te stappen. Om hun niveau van deze nieuwe ruiters te testen wordt eenmalig een privéles aangeboden. Deze vinden vaak plaats op de zondag.

 

Inhalen of extra rijden

Voor het inhalen van een groepsles of het rijden van een extra les kunnen ruiters in principe op iedere lesdag terecht maar hier is zeker ook op de zondag gelegenheid voor. Opgeven hiervoor kan via de eigen instructeur.

 

Opzeggen

Wanneer jij je lidmaatschap bij Vereniging Jeugd & Paard de Eendenkooi wilt opzeggen, en wilt stoppen met het volgen van lessen, dan kan dat via dit formulier. Houd wel rekening met de opzegtermijn van vier weken, zoals beschreven in de reglementen.

Denk eraan dat je zelf het lidmaatschap bij de FNRS (ruiterpaspoort) stopzet als je echt stopt met paardrijden. Je stuurt daarvoor een e-mail naar info@fnrs.nl. Vermeld in die e-mail je naam, de reden van opzeggen, je geboortedatum en het ruiterpaspoortnummer. Als je dat niet doet, betaal je nog steeds elk jaar aan de FNRS voor het ruiterpaspoort.